Stallingsgarage

Stallingsgarage op Stadswerf Oostenburg

Op Stadswerf Oostenburg wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd dat 105 parkeergelegenheden biedt. Het parkeersysteem maakt het mogelijk om meerdere auto’s boven of naast elkaar te parkeren. Hierdoor creëert men meer parkeercapaciteit. Gebruikers parkeren hun auto zelf in en uit. De bestuurder rijdt zijn auto op een platform. Een volgende gebruiker laat het systeem stijgen en parkeert zijn auto daar onder. ​

Ext 59 SW blok 3C[1348]
Stallingsgarage

Gebruikersinstructies

Handmatige bediening

Stap 1 - Houd uw chip tegen de lezer

De groene startknop start met knipperen en uw parkeerplaats wordt herkend.

Stap 2 - Druk de groene start knop éénmaal in

Het parkeerplatform verplaatst zich zodat de beschikbare parkeerplek in de juiste positie komt.

Stap 3 - Schuifdeur opent volledig & groene knop start te knipperen

Wanneer het parkeerplatform in de juiste positie komt, wacht totdat de schuifdeur volledig open is en de groene knop gaat knipperen.

Stap 4 - Parkeer in

Rij de auto tot aan de stopwig op het parkeerplatform en zet bij het inparkeren de auto in de parkeerstand.

Stap 5 - Sluit schuifdeur door te drukken op groene knipperende knop

Controleer voor het sluiten van de schuifdeur dat niemand zich nog in het parkeersysteem bevindt.

Applicatie bediening

Stap 1 - Open Wöhr applicatie

Wacht tot de applicatie ''parkeerplaats gereed'' aangeeft.

Stap 2 - Druk op parkeerplaats opvragen

Het parkeerplatform verplaatst zich zodat de beschikbare parkeerplek in de juiste positie komt.

Stap 3 - Schuifdeur opent automatisch

Wanneer het parkeerplatform in de juiste positie komt, wacht totdat de schuifdeur volledig automatisch geopend is.

Stap 4 - Parkeer in

Rij de auto tot aan de stopwig op het parkeerplatform en zet bij het inparkeren de auto in de parkeerstand.

Stap 5 - Sluit schuifdeur via de app

Controleer voor het sluiten van de schuifdeur dat niemand zich nog in het parkeersysteem bevindt.

Algemene informatie

De bedieningsunit heeft de volgende elementen:

  • een display 
  • een RFID (chip) lezer
  • een groene startknop om een parkeerhandeling te starten én om de  schuifdeuren te sluiten
  • een rode knop die oplicht ingeval van een storing
  • een noodstop knop 

Alleen brandende & knipperende knoppen zijn actief

Functies van de elementen en wijze van gebruik. 

1. Display
 Hier wordt het verloop van de parkeerhandeling weergegeven alsmede codes van  onverhoopte storingen.

2.RFID (chip) lezer 
Als u uw chip tegen de lezer houdt, zal de besturing uw parkeerplaats  herkennen.

3. Groene knop 
Als u het systeem uw opdracht wilt laten uitvoeren, duwt u éénmaal op de  groene knipperende startknop. 
Het systeem zal de platformen zodanig verplaatsen dat de gevraagde  parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, waarna de schuifdeur automatisch  wordt geopend. Nadat de schuifdeur geheel geopend is, zal de groene knop gaan knipperen.  U kunt nu in/uitparkeren. De schuifdeur opent dus automatisch nadat het systeem de gevraagde  parkeerplaats ter beschikking heeft gesteld. Nadat de parkeerhandeling voltooid is (dat kan dus zijn in- of uitparkeren) dient  u de schuifdeur zèlf te sluiten. Dat doet u door éénmaal op de groene  knipperende knop te drukken. 

De besturing van het parkeersysteem accepteert alleen een commando  als alle schuifdeuren gesloten zijn.

4. Rode storingsknop 
Bij een onderbreking van de werking van het systeem (bijvoorbeeld: een  noodstop heeft plaatsgevonden, een foto-elektrische cel is geactiveerd) zal het  systeem tot stilstand komen en zal de rode knop oplichten. 

Om het systeem wederom in werking te stellen volgt u de volgende stappen: 
* ga na wat de oorzaak is van de storing,  
* zie erop toe dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan, 
* druk op de rode knop; daarmee bevestigt u het opheffen van de storing. 
bij een normaal functionerend systeem zal daarna de groene startknop  oplichten. 

Mocht het systeem onverhoopt nog steeds dienst weigeren, controleer dan of: 
* de noodstop (per ongeluk) is ingedrukt.  
Is deze ingedrukt dan kunt u deze de-activeren door een kwartslag te  draaien.
* er stroom is; is er geen stroom aanwezig waarschuw dan het  energiebedrijf. 

Als de oorzaak van de storing niet is gelegen in een van bovengenoemde  oorzaken, is het niet toegestaan om verder zelf de oorzaak op te sporen.

5. Noodstopknop 
Bij dreigend gevaar kunt u de noodstopknop indrukken. Het systeem komt  onmiddellijk tot stilstand. 
U deactiveert een noodstop door de knop een kwartslag naar rechts  (klokgewijs) te draaien.